عمومی

تگرگ، قنوات شیرگ را پلمپ کرد

بارش تگرگ شدید عصر امروز در بخش زهان شهرستان زیرکوه ،پلمپ قنوات شیرگ را درپی داشت.

به گزارش گراش خبرنگار پایگاه خبری زیرکوه نیوز،ازبخش زهان شهرستان زیرکوه، بارش شدیدتگرگ تمامی قنوات روستای شیرگ راپلمپ کردوخسارات فراوانی رابمردم محروم وپرتلاش این روستاواردساخت.
محمدمصطفایی یکی ازکشاورزان شیرگ درگفتگوباخبرنگارما گفت:ین بارندگی که بصورت تگرگ بودبی سابقه وسیل ناشی ازان هشت رشته قنات روستارابصورت ۱۰۰درصدمسدودکرده است،این سیل موجب تخریب اراضی کشاورزیمان گردیده است واین درشرایطی است که دیگرامیدبه برداشت محصول درفصل برداشت را نداریم.
وی همچنین به شکسته شدن یکی ازبندهای خاکی مشرف براراضی کشاورزی اشاره کردوگفت تخریب این بندخاکی همه مردم راغافلگیرکردوموجب تخریب اراضی کشاورزی پایین دست این بندخاکی شد.
مرتضی عباسی ازاهالی شیرگ هم به خبرنگارماگفت :نمیدانیم بااین خسارات چه بایدکرد،ازدولت میخواهیم مارادراین بحران که همه راغافلگیرکردکمک نمایند.
عباسی به تخریب ۴واحدمسکونی هم اشاره کردوافزوداکثرخانه های این منطقه خشتی وگلی هستندودراین بارندگی اسیبهای فراوانی دیده اندکه بمرورشاهدریزش سقف این خانه هاخواهیم بود.
گزارش خبرنگارماحکایت ازوضعیت بحرانی منطقه ،بلحاظ بارشهای سیل اسای تگرگ داردکه امیدواریم مسوولین امروحتی رسانه ملی (صداوسیمای خراسان جنوبی)ازاین مناطق گزارش تهیه وبه سمع ونظرمسولین استان و شهرستان برسانند.تاسریعابیاری مردم این منطقه بشتابند.
خبرنگار: طالبی

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا