عمومی

گردو وا کنی در آبیز به روایت تصویر

گردو وا کنی در آبیز به روایت تصویر

فلانی درخت جوزه و ملک سیوا
این ضرب المثل آبیزی که میگن .جریانش ازاین.قراره که درخت گردو یاهمون درخت جوز خودمون تنها درختی است که برای مردم هم قداست دارد وهم رحمت .هم ارزش مادی دارد هم ارزش معنوی ،مادی واقتصادی ازاین نظر که بسیار کسانی بوده وهستند که ازراه فروش جوز امرار معاش میکنندازاین رو این درخت ملک محسوب میگردید و بین وارثین و صاحبانش دست بدست می گردد وحتی سهم الارث هرنفر خریدوفروش میشود.اگر صاحب درخت فوت کند درخت مانند دیگر مایملک بین فرزندان تقسیم میشود مانند آب وزمین دختر دختربخش وپسر ، پسر بخش سهم میبردند. برداشت محصول طی مراسم خاصی که به جوز ته کنی مرسوم است انجام میشود .بدین صورت که ازچندروز قبل کسی که بیشترین حق را از محصول میبرد بقیه مالکین و کسانی که گردو بر روی زمینشان میریزد باخبر و زمان برداشت را مشخص میکند.
جوزته کنی هرساله ازاواسط شهریور ماه شروع واوایل مهرماه پایان می یابد.درروز موعود مالکین با دردست داشتن چوب های بلند مخصوص درساعتی معین پای درخت جمع میشوند وتعدادی از نفرات حرفه ای ازدرخت بالا میروند وبااستفاده از چوب گردوها را ضربه میزنند تامحصول زیر همون شاخه بیفتد وحق کسی ضایع نگردد. مدت زمان جمع آوری گردوها به بزرگی وکوچکی درخت وورزیدگی نفرات بستگی دارد .در فرصت که پیش آمده خانواده ها بیشترازاحوال همدیگر باخبر شوند وسوروسات چایی وصبحانه ومیوه فراهم است.
وقتی (جوزته کن ) اعلام کرد که کارشون پایان یافته نفرات ازپایین با یک دید ،نظری به شاخه ها می نمایند اگر گردویی رودرخت مانده باشد نشان می دهند. با پایین اومدن جوز ته کن ازدرخت همه ازکوچک و بزرگ شروع به جمع اوری گردوها می نمایند ،گردوهایی اون قسمتی اززمینهای زیردرخت که متعلق به دیگران است راجداگانه جمع آوری و شمارش مینمایند.
کل گردوها که از درخت چیده میشود یک پنجم آن از کسی که بالای درخت رفته (جوزته کن ) است البته قبلا که درختان پربارتر بوده یک دهم سهم جوزته کن بوده اما حالا به خاطر کمی محصول و خشک شدن و سست شدن شاخه ها ختر بیشتری جوزته کن را تهدید میکند سهمش یک پنجم از کل گردوها است . پس از جدا کردن یک پنجم سهم جوز ته کن بعد هر زمینی که گردو در آن قرار گرفته باشد نصف می شود .شمردن گردو هم قانونی خاص دارد ،شخصی که همه قبولش دارند پنج عدد دردست چپ وپنج عدد دردست راست می گذارد وهردهتا یکشماره محسوب میگردد مثلا ده یک ده دو و الی اخر … پس از اتمام شمارش کلی نوبت به سهم بندی وارثین میرسید هر وارث ظرفش را جلویش میگذارد تا سهمش توسط شمارش گر داخلش ریخته شود..اگر درخت شاخه خشکی هم داشته باشد بریده میشود وبین وارث اگر نیاز داشتند تقسیم میشود. زمانی که کار تمام شد و همه به خانه برگشتند.
آبیز خبر

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا